Garda Plast

TRÓJGENERACJA W POLEPSZANIU WYDAJNOŚCI ENEREGTYCZNEJ I OPTYMALIZOWANIU ZUŻYCIA W PROCESIE PRZEMYSŁOWYM ODLEWNICTWA PLASTYCZNEGO.

Trójgeneracja: strategiczna dla sektora termoplastycznego. Proces, w którym energia cieplna pełni fundamentalną rolę i wykazuje ciągłe zapotrzebowanie na nią.

ZAKŁAD

Garda Plast SpA jest obecnie jednym z najpoważniejszych włoskich zakładów przemysłowych, działających w sektorze produkcji opakowań z politereftalanu etylenu (PET) do płynów spożywczych i pojemników na detergenty.

WYMOGI

Proces obróbki łączy w sobie komponenty o znacznym zużyciu energii z koniecznością ciągłego rozdysponowywania ciepła, zwłaszcza na osuszanie granulatu PET.

ROZWIĄZANIE

Konsultacja z technikami z firmy AB zaowocowała wybraniem najlepszego rozwiązania trójgeneracyjnego jakim jest urządzenie ECOMAX®18NGS. Zwłaszcza energia termiczna jest używana w fazie osuszania PET, która trwa zazwyczaj od 6 do 7 godzin w temperaturze 180 stopni. Chłodnictwo znajduje zastosowanie w schładzaniu preform.