Ferrero

KOGENERACJA W WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ I SOCIAL RESPONSABILITY WIODĄCEJ FIRMY Z SEKTORA CUKIERNICZEGO.

Aby uzyskać najlepszą wydajność energetyczną, rozwijając w ten sposób konkurencyjność i wpierając ekologię, Ferrero, od jakiegoś czasu już wybrało produkcję energetyczną z kogeneracji.

ZAKŁAD

Grupa Ferrero jest jednym z najważniejszych zakładów przemysłowych sektora cukierniczego na poziomie światowym. Rokrocznie, dokonuje się wielu inwestycji w badania i rozwój, również poprzez modernizowanie urządzeń produkcyjnych.

WYMOGI

W celu osiągnięcia maksymalnej efektywności środowiskowej w zużyciu energii, Ferrero przywiązuje coraz większą uwagę do urządzeń kogeneracyjnych. Celem jest uczynienie wszystkich europejskich zakładów samowystarczalnymi z energetycznego punktu widzenia. Zakład w Pozzuolo Martesana (Mediolan) jest jedynym zakładem w Grupie, produkującym takie wybory jak Fiesta, Kinder Pingui i Kinder Delice. Wybór zamontowania nowego urządzenia kogeneracyjnego trójgeneracyjnego mieści się w projekcie technologicznej modernizacji.

ROZWIĄZANIE

Rozwiązanie zaproponowane przez AB (urządzenie ECOMAX®33HE w określonej konfiguracji) zintegrowało się z wcześniej istniejącą scenerią zakładu. Rozwiązanie w package zewnętrznym okazało się optymalne, ponieważ zakład uniemożliwiał wykonanie nowej centrali na swoim terenie. Urządzenie produkuje, oprócz energii elektrycznej zużywanej w całości przez zakład, parę i ciepłą wodę używane w różnych fazach cyklu produkcyjnego. Adaptowano ponadto rozwiązania, które pozwalają na przejście do produkcji zimnej wody, niezbędnej w produkcji produktów cukierniczych.