Eridania

OD BURAKÓW DO BIOGAZU

Odpady z produkcji cukru do produkcji biogazu. Zakład Eridania Sadam w S. Quirico Trecasali, w Parmie, posiada pierwsze tego typu urządzenie, a mianowicie urządzenie o mocy 999 kW, zasilane w 75% sprasowaną pulpą buraczaną, natomiast pozostałe 25% jest sieczką kukurydzianą.