Coca Cola

AB W PARTNERSTWI MIĘDZY CONTOUR GLOBAL I COCA-COLA HBC

Kogeneraccja dla programu wydaności i równowagi drugiego co do wielkości na świecie zakładu Coca-Coli .

ZAKŁAD

Coca-Cola HBC, światowy lider w sektorze napojów i ContourGlobal, widodąca firma w sektorze energetycznym, podisały porozumienie w elu poleszenia wydajności energetycznej i zmnijszenia wpływu na środowisko jednostek produkcyjnych.

WYMOGI

Kogeneracja została przedstawiona jako idelane rozwiązanie do rozdzielania eneregii elektrycznej, pary ciepłej i zimnej wody, oraz możliwości odzyskiwania CO2. Kluczowym elementem decyzji CountorGlobal związaniej ze zwróceniem si do firmy AB o wykonanie urządzenia w zakładzie Coca-Coli HBC w Oricola (L’Aquila) było pragnienie znalezienia prawdziwego i włsanego partnera będącego w stanie dostarczyć rozwiązania kogeneracyjnego pod klucz.

ROZWIĄZANIE

Zespół inżynierów firmy AB, we współpracy z ContourGlobal, określił jako optymalne rozwiązanie urządzenie trójgeneracyje ECOMAX®30NGS, produkowana energia jest wykorzystywana na linii butelkowania, natomiast dzięki wytwarzanej energii cieplnej uzyskuje się parę 8 bar i wodę wysokiej temperaturze (95°). Ponadto urządzenie wytwarza również zimną wodę za pomocą absorbera. Wśród uzyskanych wyników przy przejściu od tradycyjnych kotłów do awangardowego urządzenia trójgeneracyjnego plasuje się znaczne zmniejszenie zużycia wody, mniejszy wpływ na środowisko oraz, z korzyścią dla pracowników, zmniejszenie hałasu w obszarze produkcji.