Biofor

W JAKI SPOSÓB PRZEKSZTALCAĆ ODPADY W ENERGIĘ.

Biofor Energia jest centrum utylizacji odpadów znajdującym się w prowincji Cremona, gdzie tylko 10% wytwarzanych odpadów jest składowana. To dlatego, że pozostałe 90% stanowi paliwo bigazowni, która wytwarza energię elektryczną, wprowadzaną następnie do sieci, pozostały zaś produkt jest usuwany na terenie gospodarstw powiązanych. Korzyści płynące z tych działań nie są korzyściami ekonomicznymi lecz środowiskowymi.