Gavazzi

AB DLA GOSPODARSTWA ROLNEGO GAVAZZI

Gospodarstwo rolne Gavazzi jest przykładem kiedy przyroda i technologia łączą się i przynoszą wymierne korzyści.
Urządzenie kogeneracyjne pracujące przez 365 dni w roku, nieustannie wytwarza znakomitą ilość odpadów agro-zootechnicznych.

ZAKŁAD

Gospodarstwo rolne Gavazzi w Casale Cremasco posiada 700 sztuk, z czego co najmniej 300 to typ mleczny a 100 to reproduktory.
Do czasu wejścia w życie nowych przepisów odnośnie usuwania odpadów zwierzęcych, były one usuwane do ziemi (około 60 metrów sześciennych na dobę ścieków i gnojowicy), wybór nie jest już opłacalny ze względu na ograniczoną wielkość dostępnej powierzchni. Stąd zrodziła się konieczność znalezienia alternatywnych rozwiązań.

WYMOGI

Celem jest wykorzystanie odpadów pochodzących z hodowli bydła w celu uzyskania energii elektrycznej i cieplnej za pomocą urządzenia kogeneracyjnego zasilanego biogazem. Wysyłanie energii elektrycznej do sieci może zapewnić znaczne korzyści ekonomiczne, natomiast energia cieplna służy do ogrzewania zbiorników fermentacyjnych i innych potrzeb w zakładzie zajmującym się zwierzętami.

ROZWIĄZANIE

W firmie Gavazzi zainstalowano moduł kogeneracyjny z Linii Czerwonej, specjalna technologia opracowana przez AB, pozwala na zasilane biogazem pochodzącym z odpadów zwierzęcych. W tym przypadku moduł Ecomax® 1 LINIA CZERWONA o mocy 100 kW. Urządzenie jest zdolne dostarczyć rokrocznie do 80000 kW energii elektrycznej i 1.024.000 kWh energii cieplnej.