Amadori

KOGENERACJA JEST STRATEGICZNA DLA SEKTORA SPOŻYWCZEGO

Wybór kogeneracji dla Amadori stanowi późniejszy dowód na to w jaki sposób najbardziej dynamiczne przedsiębiorstwa tego sektora poszukują konkretnych rozwiązań, szybko wdrażanych i kolaudowanych, aby jak najszybciej obniżyć koszty i polepszyć własną wydajność energetyczną.

ZAKŁAD

Z sześcioma absolutnie awangardowymi zakładami, Grupa Amadori jest jednym z głównych, europejskich zakładów przemysłowych sektora drobiarskiego. Bezpośrednio zarządza całym zintegrowanym procesem, gwarantując pochodzenie surowca i kontrolę cyklu produkcyjnego.

WYMOGI

W zakładach Grupy Amadori we Włoszech, dużo uwagi poświęca się wydajności energetycznej i ochronie środowiska. Do tej filozofii „green economy” zalicza się płaszczyzna wydajności energetycznej, która stanowi najpoważniejszą technologię w kogeneracji. Amadori wybrała współpracę z firmą AB, aby skonkretyzować to oczekiwanie.

ROZWIĄZANIE

W zakładzie w Cesenie działa „biegun energetyczny” zawierający centralę cieplną zintegrowaną z dwoma urządzeniami kogeneracyjnymi na gaz ziemny (3 i 4 MW). Integracja między centraą cieplną i dwoma kogeneratoramii zapewnia wysoka wydajność i lepszą dystrybucję nośnika cieplnego. Wysoka wydajność nowego bieguna pozwala na oszczędności rzędu 3600 Tep (tony odpowiadające ropie) odpowiadające około 10 000 ton/rocznie CO2 niewyemitowanego do atmosfery, równego oszczędności energetycznej PES (primay energy saving) wyższej o 20%.