Amadori

AB JEST PARTNEREM AMADORI W KWESTII MODUŁOWYCH URZĄDZEŃ KOGENERACYJNYCH NA BIOGAZ

Kogeneracja jest strategiczna dla sektora spożywczego.
Biorąc pod uwagę szczególną tożsamość sektora energochłonnego, kogeneracja jest jednym z idealnych rozwiązań dla przemysłu spożywczego, także dlatego, że pozwala na wykorzystanie odpadów zakładowych do produkcji biogazu.

ZAKŁAD

Z sześcioma absolutnie awangardowymi zakładami, Grupa Amadori jest jednym z głównych, europejskich zakładów przemysłowych sektora drobiarskiego. Bezpośrednio zarządza całym zintegrowanym procesem, gwarantując pochodzenie surowca i kontrolę cyklu produkcyjnego.

WYMOGI

W zakładach Grupy Amadori we Włoszech, dużo uwagi poświęca się wydajności energetycznej i ochronie środowiska.
Do tej filozofii „green economy” zalicza się płaszczyzna wydajności energetycznej, która stanowi najpoważniejszą technologię w kogeneracji. Amadori wybrała współpracę z firmą AB, aby skonkretyzować to oczekiwanie.

ROZWIĄZANIE

W zakładzie w Mosciano Sant’Angelo (Teramo) zostało zainstalowane urządzenie kogeneracyjne Ecomax®6 BIO, zasilane biogazem otrzymanym w wyniku fermentacji beztlenowej tłuszczów, białek i resztek panierki, zawierających pozostałości oleju i chleba z frytkownic.
Natomiast w zakładzie Cesena zamontowano urządzenie kogeneracji Ecomax®11 BIO, które wykorzystuje biogaz wytwarzany poprzez wykorzystanie odpadów pochodzących z uboju.
Dzięki dwóm urządzeniom Linii Ecomax® Biogaz, firma Amadori produkuje energię cieplną, która jest w 100% pożytkowana w zakładzie i energię elektryczną całkowicie odprowadzaną do sieci.