22 lipca 2019

Biometan z biogazu: AB wprowadza na rynek BIOCH4NGE®, wiodący produkt w strategicznym sektorze zrównoważonej energii i zielonej gospodarki

Orzinuovi (BS), dn. 19 lipca 2019 r. W centrum Doliny Padu oraz w sercu włoskiej oraz europejskiej produkcji rolnej i hodowli, AB zaprezentowała dzisiaj BIOCH4NGE®, rozwiązanie opracowane przez korporację z Brescii w celu wzbogacania biogazu w biometan. Wydarzenie miało miejsce w strefie produkcji AB, w obecności Fabio Rolfiego, radnego ds. rolnictwa, żywności i zielonych systemów regionu Lombardii, Stefano Masiniego, kierownika ds. środowiska, terytorium i zużycia Coldiretti, Giovanni Garbelliego, prezesa Confagricoltura Brescia, oraz Piero Gattoniego, prezesa CIB (Włoskiego Konsorcjum Biogazu).

Wykorzystanie biometanu oraz popyt na to naturalne i odnawialne paliwo pochodzące z procesu oczyszczania (uszlachetniania) biogazu szybko rośnie, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, dzięki europejskim zachętom, które mają na celu promowanie jego wykorzystania w sektorze transportu. Najnowsze badania (Raport NAVIGANT-GAS FOR CLIMATE The optimal role for gas in a net-zero emissions energy system March 2019) potwierdzają niezwykle ważną rolę gazów odnawialnych, takich jak biometan i wodór, w ogólnych ramach ograniczania emisji i podkreślają znaczenie istniejącej infrastruktury w promowaniu całkowitej dekarbonizacji po przystępnych cenach w kontekście europejskich celów na rok 2050. Szacuje się, że do połowy wieku do istniejącej infrastruktury zostanie wtłoczone około 270 mld metrów sześciennych gazu odnawialnego, co pozwoli zaoszczędzić około 217 mld EUR rocznie.

Na rynku dostępne są obecnie różne technologie uszlachetniania biometanu, oparte na różnych fizyczno-chemicznych zasadach związanych z oddzielaniem gazów. Zaprezentowane dziś przez AB rozwiązanie BIOCH4NGE® wykorzystuje system membranowy, najbardziej rozpowszechniony na świecie, składający się ze specjalnych materiałów polimerowych o selektywnej przepuszczalności, przydatnej do rozdzielania CH4 i CO2.  Biogaz pochodzący z beztlenowej komory fermentacyjnej jest oczyszczany (w celu usunięcia wody i zanieczyszczeń). Po wstępnej obróbce metan oddzielany jest od dwutlenku węgla. Pozwala to na uzyskanie biometanu o pożądanych właściwościach dla różnych zastosowań, maksymalizując efektywność odzysku CH4 z biogazu.

„Zastosowania biometanu wykazują ogromną synergię z biogazowniami, sektorem, w którym przedsiębiorstwo AB aktywne jest poprzez setki instalacji na całym świecie. Stanowi techniczną i przemysłową szansę rozwoju zgodnie z wymaganiami rynku – powiedział Angelo Baronchelli, Prezes AB – BIOCH4NGE® jest sztandarowym produktem naszej produkcji dla sektora biometanu. Reprezentuje połączenie umiejętności inżynieryjnych, przemysłowych i operacyjnych, ale też oferuje wybór najnowszych technologii i najlepszych rozwiązań o wysokiej wydajności odzysku CH4 (metanu) w biogazie. Jest to ważna i konkurencyjna alternatywa dla klientów posiadających już biogazownie oraz interesująca możliwość wysokowydajnego rozwoju z punktu widzenia równowagi ekologicznej i ekonomicznej dla tych, którzy myślą o wejściu na ten rynek.

Ddwiedza stronę BIOCH4NGE®