TO CO ZOSTAJE WYRZUCONE ZNAJDUJE NOWĄ ENERGIĘ ŻYCIOWĄ

Urządzenia kogeneracyjne mogą być zasilane biogazem wytwarzanym w wyniku beztlenowego rozkładu substancji organicznych zawartych w odpadach komunalnych, handlowych i przemysłowych.

Biogaz ze składowisk odpadów, uzyskiwany w wyniku kontrolowanej ekstrakcji i zasysany za pomocą dmuchawy, jest przesyłany do urządzenia kogeneracji z wysypiska, stając się odnawialnym źródłem, nadającym się do produkcji nowej energii elektrycznej i cieplnej.

Istnieją tysiące składowisk na świecie, z których można zbierać to cenne źródło energii odnawialnej: metody oczywiście różnią się w zależności od wielu czynników, w tym budowy i zagospodarowania terenu, składu, zwięzłości i wilgotności odpadów.

PRODUKCJA ENERGII

  • Elektryczność do sprzedaży do sieci
  • Gorąca woda do osadów w warnikach do ogrzewania pomieszczeń i producentów urządzenia

REFERENCJE AB

Agrilux – AMC – Biofor – Cesaro MAC Import – Daneco – ECO Italia Srl – Gedit SpA – Geas SpA – Montello SpA – Osmon – REA Rosignano – Sesa – Solvì – Termoverde – Valeco SpA