PROCESY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW JAKO ŹRÓDŁO PALIWA

Urządzenia kogeneracyjne mogą być zasilane biogazem powstającym w procesie fermentacji osadów ściekowych, które są oczyszczane w procesie oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, które stają się źródłem paliwa, dzięki kogeneracji energii odnawialnej.
Biogaz przekazywany w instalacji kogeneracyjnej przez WWT umożliwia produkcję energii elektrycznej i cieplnej oraz jest skutecznym rozwiązaniem problemu rosnących kosztów operacyjnych.

PRODUKCJA ENERGII

  • Elektryczność do sprzedaży do sieci
  • Gorąca woda do osadów w warnikach do ogrzewania pomieszczeń i producentów urządzenia

REFERENCJE AB

Amiacqua Peschiera Borromeo – SMAT Torino