PALIWO POCHODZENIA NATURALNEGO W ZACHOWANIU RÓWNOWAGI EKOLOGICZNEJ

Biogaz wytwarzany jest w beztlenowej fermentacji, w procesie konwersji biochemicznej, jaki zachodzi w przypadku braku tlenu, w odpowiedniej temperaturze i przy ciągłym mieszaniu.

Polega na rozpadzie, pracy mikroorganizmów, złożonych substancji organicznych (tłuszcze, białka, węglowodany) zawartych w roślinach, osadach i produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Wytworzony biogaz składa się zazwyczaj w 50/70% z metanu, a pozostałą część stanowi dwutlenek węgla i inne drobne elementy. Biogaz jest następnie odpowiednio przetwarzany do zasilania silnika endotermicznego urządzenia kogeneracji aby móc produkować, dalszej części procesu, całkowicie odnawialną energię elektryczną i cieplną.

„Fermentacja beztlenowa i biogaz: to zupełnie naturalny proces w produkcji energii odnawialnej.”

CZYM JEST BIOGAZ?

POLSKA: Nowy system wsparcia odnawialnych zródeł energii

BIOGAZ – WIELKA SZANSA DLA POLSKI