NAJLEPSZA SYNERGIA MIĘDZY ŚWIATEM ROŚLINNYM I ZWIERZĘCYM

Urządzenia kogeneracyjne mogą być zasilane biogazem z gospodarstwa rolnego, powstałym w wyniku beztlenowej fermentacji materiałów znalezionych w gospodarstwach rolnych, które następnie stają się źródłem paliwa, a dzięki kogeneracji, również źródłem energii odnawialnej.
Instalacja może być zaprojektowana z komorami fermentacyjnych z odpadami zwierzęcymi, do których można dodać specjalne uprawy lub produkty uboczne pochodzenia biologicznego.
Biogaz może być stosowany w instalacji kogeneracyjnej do produkcji energii cieplnej, wykorzystywanej w zakładzie i ze względu na wiele konieczności wynikających z łańcucha zwierzęcego i elektryczności
Technologia ta zapewnia nie tylko metodę przetwarzania odpadów organicznych z gospodarstw, hodowli i mleczarni, ale jest także opłacalnym rozwiązaniem dzięki możliwości sprzedaży zielonej energii do sieci.

PRODUKCJA ENERGII

  • Elektryczność do odprowadzenia do sieci
  • Gorąca woda do wykorzystania w zakładzie i w wielu wypadkach łańcucha zootechnicznego

REFERENCJE AB

800 gospodarstw rolnych