PRODUKOWANIE ENERGII Z ODPADÓW

Urządzenia kogeneracyjne mogą być zasilane biogazem wytwarzanym w wyniku beztlenowej fermentacji odpadów rolno-przemysłowych, który przekształcił się w źródło paliwa, dzięki kogeneracji, energii odnawialnej.

Typowymi odpadami rolno-przemysłowych i produktami ubocznymi jest na przykład serwatka, zawierająca białka i cukry z przemysłu mleczarskiego, ciekłe odpady z przemysłu przetwarzającego soki owocowe lub destylujące alkohol oraz ciekłe odpady organiczne i/lub półstałe odpady z przemysłu mięsnego.

Biogaz przenoszony w instalacji kogeneracyjnej z odpadów rolno-przemysłowych pozwala na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, zarówno w postaci gorącej wody, jak i wody zimnej.

PRODUKCJA ENERGII

  • Elektryczność do sprzedaży do sieci
  • Para
  • Gorąca woda do osadów w warnikach, w niektórych procesach produkcyjnych i do ogrzewania zimą
  • Zimna woda (7°C/12°C) do pakowania i w procesie zimowym

REFERENCJE AB

Amadori – Eridania – Gruppo Cremonini – Inalca – Menz&Gasser