TAK WIELE KORZYŚCI W JEDNYM ROZWIĄZANIU ZMIERZAJĄCYM DO WYDAJNOŚCI

Linia ECOMAX® Biogaz i Linia ECOMAX® Landfill potwierdzają cechy, które uczyniły ECOMAX® produktem przemysłowym o wysokiej wydajności: brak pozwolenia na budowę, duża elastyczność i mobilność, szybki montaż i uruchomienie, łatwość połączenia z systemami już istniejących urządzeń.

Wyniki te są owocem nieustannego zaangażowania w badania i rozwój, a także sprawdzonej skuteczności usług serwisowych oferowanych klientom-partnerom.

Wysoki standard jakości ma zastosowanie zarówno w informatyce procesowej jak i rozwiązaniach związanych ze sterowaniem pracy urządzenia

„Roczna wydajność i dostępność godzinowa zarejestrowana przez urządzenia AB sygnalizują absolutnie pierwszorzędne wyniki: szczyt 8.700 godzin w ciągu roku eksploatacji.”