ROZWIĄZANIA O MAŁYM ROZMIARZE DO 1 500KW

Firma AB oferuje rozwiązania i technologie, które są podstawą całego systemu: transformacja biogazu w energię, zapewniając najwyższą wydajność w kontekście absolutnej niezawodności.
Linia ECOMAX® Biogaz jest punktem odniesienia dla każdej firmy, która chce czerpać korzyści z kogeneracji zasilanej gazem uzyskiwanym z odpadów rolnych, rolno-przemysłowych, odpadów zwierzęcych lub ścieków za pomocą urządzeń modułowych, począwszy od małych zakładów do zakładów o mocy 1500 kW.
Linia ECOMAX® Landfill natomiast oferuje optymalne rozwiązania technologiczne, do przekształcenia sposobu przechowywania odpadów niebezpiecznych w celu wytworzenia energii.