TECHNOLOGIE O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI DO ZWIĘKSZENIA NOŚNIKÓW ENERGETYCZNYCH

Urządzenie kogeneracyjne na biogaz można schematycznie przedstawić w dwóch częściach: część fermentacji i produkcji biogazu, złożona z jednego lub więcej zbiorników fermentacyjnych i część przekształcania biogazu w energię, właściwe urządzenie kogeneracji. Zbiorniki fermentacyjne pełnią kluczową rolę w początkowej fazie procesu produkcji biogazu, ale to od jakości i rozwiązań technologicznych, które charakteryzują jednostkę kogeneracji, zależy efektywność energetyczna i ekonomiczna całego systemu. Linia ECOMAX® Biogaz i Linia ECOMAX® Landfill ssą specjalnie zaprojektowane do rozwoju energetyki biogazowej. Biogaz przesyłany modułami ECOMAX® umożliwia produkcję dwóch nośników energii: energii elektrycznej i energii cieplnej.

“Ocena biogazu poprzez kogenerację jest nowatorskim i bezpiecznym rozwiązaniem do pogodzenia zysków i troski o środowisko, z inteligentnym wykorzystaniem biomasy.”

ZOBACZ WIDEO ECOMAX®