06 października 2016

BIOGAS16

19 grudnia 2016 - 20 grudnia 2016, BIOGAS16, Graz, Austria

Firma ARGE Kompost und Biogas także w tym roku organizuje popularne austriackie spotkanie branży biogazowej. W ramach klimaaktiv – inicjatywy na rzecz ochrony klimatu Federalnego Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa.

Na spotkaniu zostanie poruszona tematyka aktualnych wyzwań i głównych zagadnień branżowych:

  • zwiększenie wydajności instalacji biogazowych
  • wydajne wykorzystywanie energii
  • kaskadowe wykorzystywanie surowców
  • odpady biogenne
  • elastyczny sposób jazdy i zdolność regulacji
  • biometan jako paliwo silnikowe
  • biometan na potrzeby rzemiosła i przemysłu
  • zastosowanie produktów fermentacyjnych
Event website