16 grudnia 2015

BIOGAS ITALY

25 lutego 2016 - 26 lutego 2016, BIOGAS ITALY, Rzym

AB weźmie również udział w konferencji Biogas Italy, pierwszym tego typu wydarzeniu we Włoszech o charakterze międzynarodowym. Spotkanie to poświęcone będzie fermentacji beztlenowej, czyli procesowi o ogromnych korzyściach środowiskowych, który może zwiększyć stabilność ekonomiczną wysokiej jakości produkcji rolnej i hodowli zwierząt. Spotkanie to ma na celu pogłębienie wiedzy w zakresie strategii, badań i najlepszych technologii w zmieniającym się świecie biogazu, który stanowi doskonałe źródło zasobów dla zrównoważonego rozwoju kraju.

Strona internetowa wydarzenia