27 marca 2017

BIOGAS IN PRACTICE

27 marca 2017 - 28 marca 2017, BIOGAS IN PRACTICE, Ossa Hotel, Rawa Mazowiecka (Polonia)

AB będzie wystawcą „Warsztaty Biogazowe”, targów w Rawie Mazowieckiej na 27-28 marca 2017.
Zdarzenia przynosi warsztat biogazu i budowa instalacji biogazu i operacji w praktyce.
AB będzie sponsorem strategicznym z mowy ich Polski Menedżer sprzedaży – Lukasz Wilczynski.

 

 

 

Zdarzenia witryny sieci web