12 października 2017

APPRO 2017

20 listopada 2017 - 21 listopada 2017, APPRO 2017, Toronto

Każdy ruch może okazać się decydującym w tym historycznym momencie zmian w przemyśle energetycznym – momencie, który tworzy nowe rodzaje przemysłu i pozostawia w tyle te działające według starego modelu. W dniach 20–21 listopada w Toronto, w Kanadzie, odbędzie się APPrO 2017, wydarzenie, które skupia liderów myśli na rozmowach dotyczących zarządzania nowym sektorem energetycznym, wyborów strategicznych oraz porozumień w sprawie ustanowienia nowych zasad rynkowych. Misja APPrO, mająca na celu wspieranie producentów energii, ukierunkowana jest na stworzenie w Ontario oszczędnego i działającego w poszanowaniu środowiska sektora energetycznego. W szczególności chodzi o zachęcanie do efektywnych i natychmiastowych inwestycji w system energii elektrycznej, aby zapewnić dostosowanie, niezawodność oraz zagwarantować konsumentom w Ontario optymalne koszty energii elektrycznej.

APPRO 2017