03 lutego 2015

AB: nowe oddziały w USA i Izraelu

Podczas tradycyjnego spotkania noworocznego, ogłoszono oficjalne otwarcie dwóch nowych oddziałów w USA i w Izraelu, dzięki polityce rozwoju międzynarodowego AB. Otwarcie tych dwóch siedzib odbyło się bardzo sprawnie także ze względu na ogólny stan tych dwóch krajów: według ostatnich szacunkowych ocen Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w 2015 zarejestrują one wzrost odpowiednio o 3,6% i o 2,8 %. AB Energy USA LLC została stworzona 26 listopada 2014 roku, z siedzibą w New Jersey i jest już wyposażona w urządzenie będące w fazie instalacji w sektorze greenhouse/szklarni. Stany Zjednoczone, pierwsza potęga przemysłu światowego, stanowią dla sektora kogeneracji rynek z wielkimi perspektywami, biorąc pod uwagę politykę industrializacji, silnie wspieraną przez Obamę, ze szczególnym i nieuniknionym uwzględnieniem wydajności energetycznej. W kompleksowych ramach normatywnych, ale zdecydowanie korzystnych dla kogeneracji, w przyszłych instalacjach zauważyć można większą konkurencyjność ekonomiczną w różnych sektorach przemysłu, ogólną redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz poprawę jeśli chodzi o odporność energetyczną kraju. AB Energy Israel została założona 8 grudnia 2014 roku i stanowiła w 60% AB Holding i w 40% ITEEO, spółkę inżynierską zyskującą na wadze, rozwijającą urządzenia termodynamiczne i CHP w najróżniejszych sektorach przemysłu. Odkrycie kilka lat temu dwóch ważnych złóż gazu ziemnego u wybrzeży Izraela, pozwala krajowi na większą niezależność energetyczną. Infrastruktura umożliwiająca wydobycie jest w trakcie realizacji, co pozwoli także na ewentualny rozwój sektora kogeneracji. „Rozpoczynamy jak zwykle z nowym entuzjazmem i świadomością posiadania odpowiednich środków, kierując się ponownie w stronę wartości ludzkiego kapitału, a przede wszystkim, w stronę nowych pokoleń we Włoszech i na świecie, które mogą być prawdziwym motorem wzrostu” – twierdzi Angelo Baronchelli, założyciel i kierownik AB. Rok 2015 rozpoczyna się nową i rozległą formą organizacyjną, dzięki której będziemy jeszcze bardziej obecni na światowym rynku, a nowo powstałe oddziały w USA i w Izraelu jeszcze bardziej umocnią naszą politykę internacjonalizacji, zgodnej ze ścieżką przebytą w tych latach. Nasza wielka rodzina, która liczy już ponad 500 jednostek na poziomie międzynarodowym, wzbogaca się dzięki dwóm nowym oddziałom, o dwie nowe drużyny, które poszczycić się mogą doświadczeniem w sektorze, oferując rynkowi światowemu, będącemu naszym punktem odniesienia, wyjątkowy i doskonały produkt i usługę.

Komunikat prasowy