25 lipca 2017

AB na „ASHE Annual Conference

06 sierpnia 2017 - 09 sierpnia 2017, ASHE Annual Conference, Indianapolis

W dniach od 6 do 9 sierpnia w Indianapolis, USA, odbędzie się „ASHE Annual Conference and Technical Exhibition” – najwyższej rangi konferencja krajowa związana z zarządzaniem placówkami służby zdrowia. W roku 2016 wydarzenie to skupiło ponad 3300 specjalistów, którzy spotkali się w celu przekazania ważnych informacji dotyczących nowelizacji kodeksów i przepisów, zgodności oraz pojawiających się tendencji. Należy podkreślić możliwość zetknięcia się z najlepszymi praktycznymi rozwiązaniami w dziedzinie efektywności, trwałego rozwoju, zarządzania sytuacjami nadzwyczajnymi i innymi. Dlatego AB będzie obecna ze swoim stoiskiem na „54th ASHE Annual Conference and Technical Exhibition”, na której będziemy się przygotowywać do podjęcia nowych wyzwań w branży medycznej.

ASHE Annual Conference