20 marca 2015

AB, międzynarodowe doświadczenie lidera w sektorze klimaenergy w Bolzano

Grupa AB z Orzinuovi (BS), światowy punkt odniesienia w świecie kogeneracji, jest obecna na Klimaenergy, targach odbywających się co dwa lata na Fiera Bolzano, poświęconych promocji odnawialnych źródeł energii i ich technologicznym zastosowaniom. To międzynarodowe wydarzenie odbędzie się od 26 do 28 marca, gdzie każdego dnia Grupa AB, na stanowisku A05/20, będzie do dyspozycji zarówno odwiedzających jak i wystawców, z bogatym programem zawierającym konferencje, seminaria, workshop i zebrania. Wyjątkowa okazja umożliwiająca doskonalenie i doinformowanie profesjonalistów w sektorze, na takie tematy jak biomasa, biogaz, kogeneracja, trójgeneracja, hydro elektryczność, energia słoneczna, oświetlenie publiczne, energia geotermiczna i wiatrowa, biopaliwa, wodór i inne. Głównymi tematami tej edycji będą: gazyfikacja drewna, rozprzestrzeniona mikrokogeneracja, składowanie i konsumpcja indywidualna, udoskonalenie istniejących urządzeń, innowacyjne usługi i możliwości w erze premiowej. W ten scenariusz, także w tym roku, wpisuje się obecność AB: krajowe i międzynarodowe doświadczenie inżynierów, techników i handlowców AB, którzy będą do dyspozycji wszystkich operatorów tego sektora, aby pokazać jak kogeneracja i trójgeneracja, nie tylko na poziomie przemysłowym, mogą stać się wydajnymi rozwiązaniami zarówno pod względem środowiskowym jak i ekonomicznym.

Strona internetowa wydarzenia