27 sierpnia 2015

Ab i kogeneracja na biogaz pochodzący z odpadów stają się liderem w brazylii

Odbyła się inauguracja pierwszej z dwóch lokalizacji kogeneracji zasilanej biogazem pochodzącym z odpadów, zainicjowanej przez lokalne władze oraz Solvì – spółkę będącą brazylijskim liderem w ekologicznej obróbce odpadów oraz partnerem AB. Znajdujące się w Minas do Leao (Rio Grande do Sul) urządzenie, wykorzystuje przede wszystkim odpady domowe miasta Porto Alegre, wynoszące ponad 3500 ton dziennie i przy maksymalnej wydajności produkuje 8.5 MegaWat energii elektrycznej, zaspokajając potrzeby energetyczne ponad 200 000 osób. AB ma ważny wkład w wydajność energetyczną w jednym z krajów będących symbolem walki o ochronę środowiska. Na miejscu działa już 6 urządzeń Ecomax® 14BIO zasilanych biogazem pochodzącym z odpadów, wykorzystujących dziennie ponad 3500 ton odpadów domowych w mieście Porto Alegre, aby wytworzyć, przy maksymalnej wydajności, 8.5. MegaWat energii elektrycznej, zaspokajając potrzeby energetyczne ponad 200 000 osób. Solvì, brazylijski lider w ekologicznej obróbce odpadów, zainwestował w ten sektor łącznie 30 milionów Reais (około 8,4 milionów euro) i przewidział wiele zmian, wśród których oczko w głowie całego kompleksu, czyli urządzenie kogeneracyjne AB. Poza tym, Solvì zleciło firmie AB wykonanie komórek łączących sieć średniego napięcia oraz serwisowanie tego urządzenia razem z urządzeniem znajdującym się na produkcji. Jak podkreślił podczas swojego przemówienia inauguracyjnego gubernator kraju, José Ivo Sartori, odpady i nowo zainstalowane urządzenia kogeneracyjne niosą wiele korzyści środowisku oraz ludności lokalnej: zmniejszają znacznie emisję gazów cieplarnianych; nie ingerują w miejscową florę i faunę; nie wydzielają zapachów; produkują energię elektryczną i termiczną z odnawialnych źródeł; nie przekształcają istniejącej topografii, utylizują olbrzymie ilości odpadów i nie zanieczyszczają wód gruntowych. „Idąc śladem tego pierwszego przedsięwzięcia, rozpoczęliśmy już pracę nad największym zadaniem, jakie zostało zlecone firmie AB w sektorze Landfill” – oświadcza Angelo Baronchelli, prezes AB. – Niedługo zostanie zakończona realizacja drugiej, największej na świecie lokalizacji kogeneracyjnej zasilanej biogazem pochodzącym z odpadów: aż 21 urządzeń Ecomax® 14 BIO (około 30MW) w Caieiras, w regionie San Paolo. Jestem szczególnie dumny z olbrzymiej korzyści jakie to urządzenie niesie tym terenom, środowisku oraz ludności i niezmiernie się cieszę z tego, że mogliśmy podzielić się ze światem naszym doświadczeniem i dobrą włoską robotą.”

Wideo