17 marca 2015

AB i Granarolo, Italia współdziała w imieniu wydajności energetycznej

Kontynuowanie rozwoju na poziomie międzynarodowym, przy zachowaniu solidnych fundamentów wysokiej jakości i „włoskości”, poprzez politykę green związaną z wydajnością energetyczną: są to wspólne mianowniki dwóch firm, jakimi są AB i Granarolo. Biorąc pod uwagę duże zużycie energii elektrycznej i termicznej, jakich wymagają procesy produkcyjne oraz pamiętając o racjonalizacji w korzystaniu z odnawialnych źródeł energii, przy konsekwentnej oszczędności i ulepszeniu warunków środowiskowych jeśli chodzi o gazy cieplarniane, Granarolo S.p.A. zainstalowało niedawno dwa urządzenia kogeneracyjne firmy AB w zakładach produkcyjnych w Pasturago di Vernate (MI) oraz w Gioia del Colle (BA). Firmy działające w przemyśle rolniczo-spożywczym są wielkimi „konsumentami” energii termicznej i elektrycznej, czego konsekwencje widoczne są zarówno w rachunkach jak i środowisku, dlatego kogeneracja jest idealnym rozwiązaniem stawiającym czoło tym wymaganiom. Granarolo S.p.A., największy producent rolniczo-przemysłowy na terenie Włoch, z kapitałem rosnącym zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym, zwraca szczególną uwagę na jakość i doskonałość własnych produktów, a także na wydajność energetyczną i ochronę środowiska, dlatego projektuje i instaluje dwa urządzenia kogeneracyjne w swoich zakładach produkcyjnych w Pasturago di Vernate, w prowincji Mediolanu oraz w Gioia del Colle, w prowincji Bari. Energia elektryczna wyprodukowana w dwóch urządzeniach zostanie całkowicie wykorzystana w zakładach produkcyjnych, tak jak i energia termiczna, znacznie oszczędzając zarówno z ekonomicznego punktu widzenia, jak i pod względem poziomu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Szacuje się, że dzięki dwóm urządzeniom, całkowita oszczędność emisji CO2 będzie wynosiła 5800 ton rocznie. W urządzeniu zamieszczonym w Pasturago di Vernate (MI), wykorzystanym do produkcji i pakowania świeżego mleka, śmietany, jogurtów, deserów i mleka UHT, zainstalowano ECOMAX® 33 HE zasilany gazem ziemnym. Rozwiązanie modularne w zbiorniku, o całkowitej mocy nominalnej przy pełnym załadowaniu wynoszącej 3354 kWe oraz o całkowitej wprowadzonej mocy termicznej równej 7674 kW. Urządzenie zamieszczone w Gioia del Colle (BA) wykorzystywane jest do obróbki i pakowania świeżego mleka pasteryzowanego oraz UHT marki „Perla” oraz „Granarolo”. W tym przypadku zainstalowano urządzenie ECOMAX® 10 NGS zasilane gazem ziemnym. Rozwiązanie modularne w zbiorniku, o całkowitej mocy nominalnej przy pełnym załadowaniu wynoszącej 1 063 kWe oraz o całkowitej wprowadzonej mocy termicznej równej 2 673 kW.

Gama Ecomax® Biogas