03 sierpnia 2015

Ab i cartiera di momo. Wydajność energetyczna przemysłu papierniczego przechodzi na kogenerację

Kogeneracja AB potwierdza się jako idealny wybór, biorący pod uwagę środowisko i wydatki firm i jest ona perfekcyjna dla sektorów pochłaniających duże ilości energii, takich jak ten produkujący papier-karton-blistry powlekane. Prezes firmy Cartiera di Momo S.p.A., biorąc pod uwagę wysokie zużycie energii elektrycznej i termicznej, niezbędnej do przeprowadzenia typowych dla tego sektora procesów produkcyjnych oraz zwracając szczególną uwagę na sytuację finansową w tych latach, charakteryzującą się wysokimi kosztami źródeł energetycznych, zwłaszcza we Włoszech, postanowił zwrócić się do firmy AB, lidera w tym sektorze, w celu stworzenia urządzenia kogeneracyjnego linii ECOMAX® Natural Gas w zakładzie produkcyjnym w Momo (Novara).
Urządzenie ECOMAX® 33 HE zasilane jest gazem ziemnym i jest ono rozwiązaniem modularnym w kontenerze, o całkowitej mocy nominalnej przy pełnym załadowaniu wynoszącej 3352 kWe, o mocy termicznej kogeneracyjnej równej 3 420 kW, odnoszącej się do wprowadzonej mocy termicznej o wartości 7674 kW. Wyprodukowana energia elektryczna, poza indywidualną konsumpcją centrali, zostaje całkowicie samo zużyta, przy ewentualnych nadwyżkach oddanych sieci.
Kogeneracja poza zagwarantowaniem ograniczenia kosztów dostarczania źródeł energetycznych, pozwala Cartiera di Momo na częściowe lub całkowite usamodzielnienie się od linii elektrycznej. Produkcja elektryczna urządzenia, poza prawie całkowitym pokryciem zapotrzebowania zakładu, pozwala na produkcję pary i ciepłej wody w sposób kogeneracyjny, które będą wprowadzone do sieci zakładowej. Dzięki nowemu urządzeniu, przewiduje się oszczędność około 4 800 ton CO2 rocznie oraz operatywność Grupy AB równą 8 200 godzin w roku.

Komunikat prasowy